123
Nộp tiền sử dụng đất khi được công nhận quyền sử dụng đất - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Nộp tiền sử dụng đất khi được công nhận quyền sử dụng đất

Thứ Sáu, 22/03/2019, 16:11 [GMT+7]
In bài này
.

Qua đường dây nóng Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, bà Lê Thị Lan (ngụ phường 11, TP.Vũng Tàu) và một số bạn đọc hỏi về việc nộp tiền sử dụng đất (SDĐ) khi được cơ quan thẩm quyền công nhận quyền SDĐ đối với diện tích đất đã sử dụng ổn định từ trước năm 1993, nhưng không có giấy tờ theo quy định của Luật Đất đai. Ông Đoàn Văn Đằng (ảnh), Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP.Vũng Tàu trả lời vấn đề này, như sau:

Điều 6, Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về thu tiền SDĐ khi công nhận quyền SDĐ (cấp giấy CNQSD đất) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15-10-1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1, Điều 100, Luật Đất đai. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân đang SDĐ có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15-10-1993; tại thời điểm bắt đầu SDĐ không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nếu được cấp giấy CNQSD đất thì thu tiền SDĐ như sau: 

Trường hợp đất có nhà ở thì người SDĐ không phải nộp tiền SDĐ đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền SDĐ bằng 50% tiền SDĐ theo giá đất quy định tại Khoản 3, Điều 3, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP tại thời điểm có quyết định công nhận quyền SDĐ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp SDĐ có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp giấy CNQSD đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền SDĐ với thời hạn sử dụng lâu dài thì không phải nộp tiền SDĐ.

Công chức Chi Cục thuế TP. Vũng Tàu tư vấn, hướng dẫn người dân về thủ tục  liên quan tới thu tiền sử dụng đất.
Công chức Chi Cục thuế TP. Vũng Tàu tư vấn, hướng dẫn người dân về thủ tục liên quan tới thu tiền sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân SDĐ để ở mà tại thời điểm bắt đầu SDĐ đã có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nhưng nay nếu được cấp giấy CNQSD đất ở thì phải nộp 50% tiền SDĐ đối với diện tích đất trong hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại bảng giá đất; nộp 100% tiền SDĐ đối với diện tích đất vượt hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại Khoản 3, Điều 3, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP tại thời điểm có quyết định công nhận quyền SDĐ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp SDĐ có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp giấy CNQSD đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền SDĐ với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 50% tiền SDĐ theo giá đất quy định tại Khoản 3, Điều 3, Nghị định 45/2014/NĐ-CP của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn SDĐ cao nhất quy định tại Khoản 3, Điều 126, Luật Đất đai tại thời điểm có quyết định công nhận QSDĐ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

PHƯƠNG ANH

 
;
.