123
Ô tô có niên hạn sử dụng bao nhiêu lâu? - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Ô tô có niên hạn sử dụng bao nhiêu lâu?

Thứ Hai, 29/07/2019, 19:00 [GMT+7]
In bài này
.

Hỏi: Thời hạn sử dụng ô tô được pháp luật quy định như thế nào? Sử dụng xe hết thời hạn có bị phạt không? (Trần Ngọc Hải, TP. Bà Rịa)

Trả lời:

Theo Điều 4 Nghị định 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 quy định niên hạn sử dụng ô tô chở hàng, người và điều 6 Thông tư số 21/2010/TT-BGTVT về việc hướng dẫn thực hiện nghị định số 95/2009/NĐ-CP, niên hạn sử dụng ô tô được quy định như sau:

Không quá 25 năm với ô tô chở hàng; ô tô chở người quá niên hạn sử dụng được chuyển đổi thành chở hàng; ô tô chở hàng chuyển đổi thành xe chuyên dùng; ô tô chuyên dùng, chở người đến 9 chỗ ngồi (kể cả chỗ người lái) chuyển đổi thành xe chở hàng.

Không quá 20 năm với ô tô chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên (kể cả chỗ người lái); và ô tô chở người chuyên dùng chuyển đổi thành xe chở người dưới 9 chỗ ngồi (kể cả chỗ người lái).

Không quá 17 năm với ô tô chở người chuyển đổi công năng, chở hàng đã chuyển đổi thành chở người trước ngày 1/1/2002.

Riêng ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi (kể cả người lái), chuyên dùng, xe rơ-moóc và sơ-mi rơ-moóc không có niên hạn sử dụng.

Như vậy, thời hạn sử dụng ô tô chở hàng là 25 năm, trong khi đó niên hạn sử dụng xe chở người trên 10 chỗ ngồi là 20 năm. Ô tô chở dưới người 9 chỗ (gồm cả người lái) không có niên hạn sử dụng.

Luật sư PHẠM QUỐC BẢO

;
.