123
Quy chế dân chủ cơ sở được triển khai thực hiện tốt - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014:

Quy chế dân chủ cơ sở được triển khai thực hiện tốt

Thứ Ba, 15/07/2014, 07:02 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 14-7, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) tỉnh đã tổ chức sơ kết QCDCCS 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể xã, phường, thị trấn đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện QCDCCS gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương. Những nội dung công khai cho dân biết đã được chính quyền thực hiện khá tốt. Đây là những vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống của nhân dân như: Các chương trình, dự án đầu tư; phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư; việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, các khoản huy động trong nhân dân… Những nội dung dân bàn và quyết định trực tiếp thể hiện rõ nhất trên lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi. Tại các kỳ họp của HĐND, các buổi tiếp xúc cử tri, họp khu dân cư, tổ dân cư, UBND các xã, phường, thị trấn chủ động đưa ra để nhân dân tham gia ý kiến trước khi quyết định những vấn đề như: dự thảo chương trình phát triển kinh tế - xã hội; phương án chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển ngành nghề; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, bình xét hộ nghèo; việc quản lý và sử dụng quỹ đất của cấp xã; kế hoạch triển khai các chương trình, dự án quy hoạch, phương án quy hoạch khu dân cư… Những ý kiến của nhân dân đã được các cấp tiếp thu nghiêm túc và thông báo lại với nhân dân.

Trong 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo QCDCCS tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Hướng dẫn củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo QCDCCS ở các xã, phường, thị trấn theo đúng cơ cấu thành phần; bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế thực hiện dân chủ cho phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, cơ sở; gắn thực hiện QCDCCS với triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

QUỲNH HẬU

;
.