123
Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY:

Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Thứ Ba, 15/07/2014, 07:01 [GMT+7]
In bài này
.
  • Thi hành kỷ luật 34 đảng viên

Chiều 14-7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ông Hoàng Nghĩa Doãn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên. Nội dung giám sát chủ yếu tập trung việc chấp hành Nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đạo đức lối sống; việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; việc thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng. Qua kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, nội dung kiểm tra, giám sát đã được các cấp ủy xác định cụ thể, thiết thực, từ đó kịp thời phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót khi mới manh nha; tập trung giám sát vai trò của các cấp ủy trong việc lãnh đạo, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn theo đúng đường lối, chính sách của Đảng… Cấp ủy, UBKT các cấp cơ bản thực hiện đúng phương châm, quy trình, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật trong Đảng. 6 tháng đầu năm, Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 28 đảng viên (khiển trách: 20 đảng viên, cảnh cáo: 3 đảng viên, cách chức: 4 đảng viên, khai trừ: 1 đảng viên). UBKT Tỉnh ủy và UBKT các huyện, thành ủy đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 6 đảng viên (khiển trách: 2 đảng viên, cảnh cáo: 2 đảng viên, khai trừ 2 đảng viên). Đảng viên bị xử lý kỷ luật ở các lĩnh vực: Quản lý Nhà nước, sản xuất kinh doanh dịch vụ, đoàn thể…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đó là tiếp tục duy trì và thực hiện tốt, bảo đảm lộ trình, thời gian các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, nhất là các nội dung đã được ban hành theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2014; tập trung xử lý và giải quyết đơn thư tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đoàn thể tại cấp mình; xử lý và tham mưu phục vụ cấp ủy xử lý kỷ luật đối với đảng viên và tổ chức đảng vi phạm kịp thời, nghiêm minh, công khai theo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật Đảng…

PHÚC LƯU

;
.