123
Khai mạc Kỳ họp thứ ba, HĐND 2 huyện Tân Thành và Long Điền: Kinh tế tăng trưởng khá, an sinh xã hội được bảo đảm - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Khai mạc Kỳ họp thứ ba, HĐND 2 huyện Tân Thành và Long Điền: Kinh tế tăng trưởng khá, an sinh xã hội được bảo đảm

Thứ Năm, 22/12/2016, 22:38 [GMT+7]
In bài này
.
Các đại biểu HĐND huyện Tân Thành thảo luận bề lề Kỳ họp.
Các đại biểu HĐND huyện Tân Thành thảo luận bên lề Kỳ họp.

Ngày 22-12, HĐND huyện Tân Thành đã khai mạc Kỳ họp thứ ba nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2016 và đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2017.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội của huyện năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017; Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 và dự toán năm 2017; Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và dự kiến vốn đầu tư công năm 2017; Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016; Công tác cải cách hành chính năm 2016; Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện; Kết quả giảm nghèo và giải quyết việc làm năm 2016; Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn huyện năm 2016; Công tác xét xử năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của TAND huyện; Công tác kiểm sát năm 2016 và phướng hướng nhiệm vụ năm 2017 của Viện KSND huyện; Kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 2017 của HĐND huyện.

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện năm 2016, đồng chí Hồ Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Thành cho biết, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của huyện cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, tiếp tục có bước tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2015, ước tổng giá trị sản xuất năm 2016 của địa phương đạt 26.279 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch và tăng 16% so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế địa phương chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng thương mại và dịch vụ chiếm 63,1%, công nghiệp 32,4%, nông nghiệp 4,5%. Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ đạt 21.348 tỷ đồng, đạt 100,65% kế hoạch, tăng 18,77% so với năm 2015. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 10.968 tỷ đồng, nông-ngư-nghiệp đạt 1.520,286 tỷ đồng. Ước tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 15.475 tỷ đồng. Song song đó, huyện cũng chăm lo tốt đời sống cho người dân thông qua việc triển khai các chính sách xã hội, đầu tư cho GD-ĐT, Y tế, VH-TT, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường đã có những chuyển biến tích cực đạt nhiều hiệu quả và nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu được nghe 8 dự thảo tờ trình về các nội dung: Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện; Nội quy kỳ họp HĐND huyện Tân Thành, khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021; Dự thảo đề án của UBND tỉnh BR-VT về thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ...

* Cùng ngày, tại Hội trường UBND huyện Long Điền đã diễn ra Kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình như: Tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2016, chương trình công tác năm 2017; Kết quả giám sát năm 2016 theo Nghị quyết HĐND huyện và chương trình hoạt động của các Ban năm 2017; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Kết quả thu-chi ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; Công tác cải cách hành chính; Công tác xây dựng chính quyền, công tác của một số ngành: Tòa án, Công an, Viện KSND huyện; Tổng hợp giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ ba, HĐND huyện…

Theo báo cáo của UBND huyện Long Điền, năm 2016, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ 8.254 tỷ đồng, ước đạt 100% kế hoạch (tăng 18,1% so với cùng kỳ); Tổng giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 1.996 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch (tăng 10% so với cùng kỳ); Tổng giá trị sản xuất nông-lâm-ngư ước đạt 816,6 tỷ đồng, đạt 103,3% so với kế hoạch (tăng 8,8% so với cùng kỳ); Thu ngân sách Nhà nước đạt 653,6 tỷ đồng, vượt 38% kế hoạch. Trong năm, huyện đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ xã Phước Hưng xây dựng Đề án xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2018 và xã Phước Tỉnh giai đoạn 2017-2019, bảo đảm đến năm 2020, huyện Long Điền đạt chuẩn huyện nông thôn mới theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ VI.

Ngày 23-11, các đại biểu tiếp tục thảo luận về các nội dung phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.

QUỐC THÁI - NGÔ THANH - MINH QUANG

;
.