123
Chú trọng công tác tiếp dân để giảm đơn thư khiếu nại - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Chú trọng công tác tiếp dân để giảm đơn thư khiếu nại

Thứ Hai, 27/11/2017, 16:46 [GMT+7]
In bài này
.
Đồng chí Mai Ngọc Thuận, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu phát biểu trong buổi đối thoại ngày 23-11 với các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án Trường MN Rạch Dừa.
Đồng chí Mai Ngọc Thuận, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu phát biểu trong buổi đối thoại ngày 23-11 với các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án Trường MN Rạch Dừa. Ảnh: TRẦN TRÀ

Nhằm giải quyết những vướng mắc, tồn đọng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngày 22-3-2016, Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị 08-CT/TU. Sau hơn 1 năm triển khai chỉ thị này, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, thành phố đã giải quyết cơ bản tình trạng đơn thư tồn đọng, các vụ việc phức tạp kéo dài...

Những năm qua, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại TP.Vũng Tàu luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo như: số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng nhiều, giải quyết chưa kịp thời; có những vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài nhiều năm không được giải quyết dứt điểm; chất lượng giải quyết đơn thư chưa cao...

Để khắc phục những hạn chế trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngày 22-3-2016, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị 08-CT/TU về tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố. Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền xác định rõ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng công tác hòa giải ngay từ cơ sở; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, tăng cường đội ngũ có trình độ chuyên môn, tâm huyết và phẩm chất đạo đức để phục vụ công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật nghiêm minh những đơn vị, cá nhân bê trễ, thiếu trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân...

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 08, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại TP.Vũng Tàu đã có những chuyển biến tích cực và rõ nét. Cụ thể, đến tháng 9-2017, Ban Tiếp công dân và các phòng, ban của UBND thành phố đã tiếp nhận hơn 3.000 đơn thư các loại, đã giải quyết 68,9% đơn; 84,7% khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, một số dự án lớn, trọng điểm của thành phố có số lượng đơn thư phát sinh đột biến như: Công trình Trạm điện biến áp 220KV (phường 11); cải tạo và mở rộng đường 30-4... đã được các cơ quan, đơn vị giải quyết triệt để.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những hạn chế: Việc triển khai các biện pháp giải quyết, xử lý kiến nghị của người dân sau khi đã có các kết luận chỉ đạo đôi lúc vẫn chậm trễ; việc thành lập tổ chuyên gia tư vấn để tham gia giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp vẫn chưa được triển khai theo nội dung Chỉ thị; một số cơ quan, bộ phận vẫn chưa đề cao trách nhiệm, còn biểu hiện né tránh, đùn đẩy và thiếu tinh thần phối hợp, hỗ trợ nhau trong việc giải quyết đơn thư. Đặc biệt, việc phân loại đơn thư thế nào là khiếu nại, thế nào là tố cáo, kiến nghị, cũng như xác định những điều kiện pháp lý cần thiết để tiếp nhận và thụ lý giải quyết đơn thư còn lúng túng, nhất là các vấn đề như thời hiệu giải quyết đơn, vị trí pháp lý người đứng đơn. Những yếu kém ở khâu “sàng lọc” và tiếp nhận đơn này đã dẫn đến tình trạng tồn đọng đơn thư, hoặc phải chuyển, trả đơn thư lòng vòng; nội dung hướng dẫn, trả lời đơn cho người dân thiếu nhất quán…

Ngoài nguyên nhân cơ bản trên, cũng phải kể đến một nguyên nhân mang tính khách quan khác. Với đặc điểm là đô thị loại I, là trung tâm kinh tế, xã hội của tỉnh và đang trong tiến trình đô thị hóa mạnh mẽ, dẫn đến xuất hiện những vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là trên lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, xây dựng. Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo của thành phố hằng năm rất lớn so với nhiều địa phương khác, song số lượng CBCC được bố trí làm công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư còn ít. Ví dụ, Ban Tiếp công dân TP.Vũng Tàu chỉ có 3 biên chế nhưng một năm tiếp nhận khoảng 2.000 đơn thư các loại, trong khi Ban Tiếp công dân của tỉnh có 11 biên chế nhưng cũng chỉ tiếp nhận hơn 4.000 đơn thư các loại.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 08, TP.Vũng Tàu xác định phải khẩn trương khắc phục ngay những yếu kém trong khâu tiếp nhận và xử lý đơn thư ban đầu. Mặt khác, TP.Vũng Tàu chú trọng công tác hòa giải và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ tại cơ sở, nhằm giải quyết kịp thời những tranh chấp nhỏ trên địa bàn dân cư ngay từ đầu, không để hình thành và gia tăng mâu thuẫn mang tính đối đầu giữa người dân với nhau, giữa người dân với chính quyền; Tăng cường công tác thanh tra công vụ đối với các cơ quan, người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện trách nhiệm tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, có chế độ khen thưởng người làm tốt, xử lý kỷ luật nghiêm minh người vi phạm; Không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cấp ủy, chính quyền, nhất là vai trò người đứng đầu tại đơn vị và địa phương trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo…

TRẦN NGỌC HÀ
(Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu)

;
.