123
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Không để phát sinh khiếu nại, tố cáo vượt cấp - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Không để phát sinh khiếu nại, tố cáo vượt cấp

Thứ Hai, 25/12/2017, 20:52 [GMT+7]
In bài này
.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Hội nghị. 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Hội nghị. 

Ngày 25-12, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018. Các cơ quan tư pháp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia hội nghị qua cầu truyền hình trực tuyến. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. 

Theo báo cáo, năm 2017, công tác thi hành án dân sự đạt nhiều kết quả tích cực, hệ thống cơ quan thi hành án dân sự đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao (thi hành xong trên 549.000 việc, đạt trên 79%, vượt chỉ tiêu trên 9%). Bộ Tư pháp đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và đang tích cực thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021. Công tác theo dõi thi hành pháp luật được các bộ, ngành, địa phương chú trọng, gắn với các sự kiện, “điểm nóng” được dư luận quan tâm, tập trung vào lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ đã tham mưu cho Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội thông qua 20 dự án luật, nghị quyết; tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều giải pháp hữu hiệu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan ngang bộ trong công tác xây dựng pháp luật.      

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Bộ Tư pháp tập trung bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính; làm tốt công tác tham mưu với Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp. Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, chỉ đạo việc triển khai thực hiện tốt công tác thi hành pháp luật, nhất là các luật mới được Quốc hội thông qua, như Bộ luật Hình sự, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Tiếp cận thông tin... Cùng với đó, phải tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, DN; đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Tư pháp. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị ngành Tư pháp tiếp tục thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi hành án dân sự, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân, không để phát sinh những vụ khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp, kéo dài; xây dựng và thực hiện các giải pháp giảm số lượng án tồn đọng, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, tham nhũng. Bộ Tư pháp cần tiếp tục phối hợp tham mưu xử lý tốt các vấn đề pháp lý trong quá trình hội nhập quốc tế, chú trọng và có giải pháp hiệu quả phòng ngừa các tranh chấp đầu tư quốc tế; chủ động, tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế với các nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực xây dựng chính sách, pháp luật trên cơ sở thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, bảo đảm hiệu quả, thiết thực và chủ quyền quốc gia. 

 ĐỨC DŨNG

;
.