123
Để có bước khởi đầu thuận lợi - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Để có bước khởi đầu thuận lợi

Thứ Sáu, 22/12/2017, 20:21 [GMT+7]
In bài này
.
Đồng chí Trần Văn Thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen của Thành ủy Vũng Tàu cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chính trị tư tưởng năm 2017. Ảnh: PHÚC LƯU
Đồng chí Trần Văn Thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy khen của Thành ủy Vũng Tàu cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chính trị tư tưởng năm 2017. Ảnh: PHÚC LƯU

Ngày 14-12-2017, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Vũng Tàu đã xem xét thông qua Đề án sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo Thành ủy. Mục tiêu đề án nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố theo hướng giảm bớt đầu mối các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, để tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ngày một tinh gọn và hoạt động hiệu quả hơn.

Việc xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo dựa trên cơ sở Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức”; Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả” và Nghị quyết 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” được Hội nghị Trung ương 6 khóa XII thông qua. Đồng thời dựa trên cơ sở khảo sát thực tiễn, xác định tính tương đồng về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Theo nội dung đề án, Ban Tuyên giáo Thành ủy sau khi sáp nhập với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vẫn giữ nguyên tên gọi Ban Tuyên giáo Thành ủy. Ban Tuyên giáo (mới) ngoài chức năng vốn có là tham mưu Thành ủy về công tác chính trị tư tưởng và công tác khoa giáo, sẽ có thêm chức năng, nhiệm vụ là tổ chức bồi dưỡng, đào tạo về lý luận chính trị - hành chính, kiến thức quản lý Nhà nước, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên không thuộc nhóm đối tượng đào tạo của Trường Chính trị tỉnh. Về cơ cấu tổ chức có tổng số 10 biên chế, trong đó gồm 1 trưởng ban, từ 2-3 phó ban và từ 6-7 chuyên viên đảm trách các mảng công việc. Sau khi sáp nhập, kinh phí hoạt động của Ban Tuyên giáo sẽ được quy về một đầu mối chung do Văn phòng Thành ủy quản lý. Ngoài kinh phí thường xuyên để bảo đảm hoạt động của Ban Tuyên giáo như trước đây, sẽ bao gồm thêm phần kinh phí tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên hằng năm.

Có thể thấy rằng, việc thực hiện Đề án sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ mang lại một số lợi ích thiết thực. Trước hết, đó là giảm đầu mối các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; giảm vị trí lãnh đạo, quản lý. Sáp nhập 2 cơ quan cùng với việc sáp nhập 2 chi bộ, giảm bớt chức danh giám đốc và phó giám đốc trung tâm. Bên cạnh đó là giảm các hoạt động phối hợp mang tính trung gian. Nếu như trước đây Ban Tuyên giáo chỉ là đơn vị tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo và định hướng nội dung, chương trình đào tạo của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, nhưng nay Ban Tuyên giáo sẽ trực tiếp xây dựng kế hoạch đào tạo, đồng thời trực tiếp tổ chức thực hiện kế hoạch. Điều này góp phần đảm bảo việc triển khai công tác đào tạo nhanh chóng, kịp thời, không phải qua các hoạt động trung gian hướng dẫn, kiểm soát. Việc sáp nhập cũng giúp khắc phục tình trạng việc mở lớp bị thụ động và lệ thuộc vào đội ngũ giảng viên hợp đồng, nay được thay thế, bổ sung bằng đội ngũ chuyên viên của Ban Tuyên giáo tham gia công tác giảng dạy. Ngoài ra việc sáp nhập góp phần tinh giản biên chế dôi dư trong hệ thống chính trị của thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mang lại, việc sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng gặp một số khó khăn, nhất là phải cắt giảm biên chế dôi dư. Việc cắt giảm biên chế khi sáp nhập đòi hỏi phải tiến hành một cách thận trọng nhưng kiên quyết. Và quan trọng nhất là phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, dân chủ, bình đẳng;  phải làm tốt việc quán triệt tư tưởng, nhận thức để CBCC hiểu rõ tinh giản biên chế là chủ trương nhất quán, là xu thế đúng đắn và tất yếu, nhằm sàng lọc và đưa những người không đạt được tín nhiệm, không bảo đảm năng lực công tác ra khỏi hệ thống chính trị. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu xác định việc sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo là bước khởi điểm, là tiền đề quan trọng và tạo khí thế để TP.Vũng Tàu thực hiện thắng lợi tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

TRẦN NGỌC HÀ
(Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu)

;
.