123
Khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Long Điền khóa II - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Long Điền khóa II

Thứ Năm, 28/12/2017, 11:26 [GMT+7]
In bài này
.
Từ trái qua, các đồng chí: Phạm Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Võ Hữu Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐND huyện, chủ tọa Kỳ họp.
Từ trái qua, các đồng chí: Phạm Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Võ Hữu Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐND huyện, chủ tọa kỳ họp.

Sáng 28-12, HĐND huyện Long Điền, khóa II đã khai mạc Kỳ họp thứ 6, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách Nhà nước năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Các đồng chí: Võ Hữu Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Trần Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐND huyện, chủ tọa kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Sớm, Bí thư Huyện ủy Long Điền tham dự kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Trong buổi sáng, các đại biểu đã nghe các báo cáo: Tình hình hoạt động của HĐND năm 2017 và chương trình công tác năm 2018; Báo cáo kết quả giám sát năm 2017 theo Nghị quyết HDND huyện và chương trình hoạt động của các Ban năm 2018; Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2017 và dự kiến kế hoạch phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018; Báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện; Thông báo của Ủy ban MTTQVN huyện về công tác xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của nhân dân trong huyện.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2017 do đồng chí Trần Kim Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày tại Kỳ họp nêu rõ: Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách Nhà nước năm 2017 trên địa bàn huyện đều đạt, vượt kế hoạch và tăng so với năm 2016.

Đồng chí Trần Kim Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2017.
Đồng chí Trần Kim Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2017.

Cụ thể: doanh thu thương mại-dịch vụ đạt 9.345,4 tỷ đồng (đạt 100% Nghị quyết, tăng 13,2% so với năm 2016); giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 2.194 tỷ đồng (đạt 100% Nghị quyết, tăng 11% so với năm 2016); riêng giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp chỉ 761,7 tỷ đồng (đạt 93,9% Nghị quyết). Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2017 ước đạt 813,4 tỷ đồng (đạt 125,3% kế hoạch); giải quyết việc làm theo cho 8.832 lượt lao động. Công tác giáo dục, y tế được triển khai đầy đủ, kịp thời; an sinh xã hội được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2018, huyện Long Điền cũng đề ra các chỉ tiêu cơ bản: doanh thu thương mại-dịch vụ đạt 10.585,7 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 2.435 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp đạt 742,3 tỷ đồng...

Chiều cùng ngày, Kỳ họp diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên UBND huyện về các vấn đề được đại biểu HĐND huyện và cử tri quan tâm; Xem xét, thảo luận, quyết nghị theo thẩm quyền đối với các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND huyện về các nội dung quan trọng khác...

Tin, ảnh: MINH QUANG

;
.