123
Đảng bộ tỉnh thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
KINH TẾ - XÃ HỘI 2017, MỘT NĂM NHÌN LẠI

Đảng bộ tỉnh thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện

Chủ Nhật, 24/12/2017, 21:48 [GMT+7]
In bài này
.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Năm 2017, Đảng bộ tỉnh đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện, tạo nên những bước phát triển về kinh tế - xã hội, QPAN và xây dựng Đảng. Năm 2018, cùng với việc đổi mới, sắp xếp lại bộ máy, một trong những yêu cầu đặt ra là phát huy hơn nữa tính tiên phong của đảng viên và vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi lĩnh vực. 

LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KT-XH

Tại Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) vào ngày 4-12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất nhận định: Năm 2017, kinh tế của tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực: giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu hoạt động cảng biển, doanh thu du lịch tăng trưởng khá, vượt kế hoạch đề ra; nông nghiệp đang được tích cực đầu tư theo hướng ứng dụng công nghệ cao; thu ngân sách đạt dự toán, bảo đảm chi cho các hoạt động; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, thành lập mới DN tăng khá; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; thành lập Tổ công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của DN. Các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được triển khai đồng bộ, tích cực và hiệu quả. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 67.573 tỷ đồng, đạt 101,3% dự toán, tăng 8,5% so với năm 2016. Bao gồm: Thu từ dầu khí 24.200 tỷ đồng, đạt 107,8% dự toán, tăng 7,6%; thu thuế xuất, nhập khẩu 16.500 tỷ đồng, đạt 95% dự toán; thu ngân sách nội địa 26.873 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, tăng 18,3%, trong đó thu ngân sách địa phương được hưởng khoảng 15.051 tỷ đồng, đạt 107,1% dự toán, tăng 5,4%. 

Trên lĩnh vực xã hội, Đảng bộ tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội; tích cực triển khai các chủ trương, giải pháp giảm nghèo bền vững; xác định nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho việc đầu tư nhà ở, nhà trẻ phục vụ cho công nhân trong các khu công nghiệp; tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư nhà ở xã hội, chỉ đạo lập quy hoạch, tạo quỹ đất sạch cho người nghèo; triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu cho Ngân hàng lao động xã hội tỉnh.

Theo báo cáo số 254/BC-UBND ngày 6-12-2017 của UBND tỉnh, trong năm, tỉnh đã xét duyệt cho 9.540 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay với số tiền 278,7 tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện cho 14.478 hộ nghèo với số tiền 8,5 tỷ đồng; cấp 134.420 thẻ BHYT cho người nghèo, người cận nghèo với số tiền 91 tỷ đồng; miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho 3.065 HS con hộ nghèo với số tiền 1 tỷ đồng. Quỹ Vì người nghèo đã vận động được 12,4 tỷ đồng, xây mới 133 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 5,96 tỷ đồng, sửa chữa 43 căn nhà trị giá 583 triệu đồng…

TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 GẮN VỚI CHỈ THỊ 05

Một trong những nền tảng bảo đảm vai trò lãnh đạo xuyên suốt, toàn diện của Đảng bộ tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương là sự ổn định về tư tưởng và vững mạnh về tổ chức Đảng. Để đạt được điều này, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, bản thân các đơn vị, địa phương cũng đã chủ động xác định những vấn đề bức xúc thuộc trách nhiệm, để đề ra những giải pháp thực hiện hiệu quả. Điển hình như Thành ủy Vũng Tàu chọn việc xóa bỏ các chợ tạm, chợ tự phát trên địa bàn, nâng cấp một số tuyến đường trọng điểm... để tập trung giải quyết; Huyện ủy Long Điền, Huyện ủy Đất Đỏ quy định chặt chẽ chế độ hội họp, đi cơ sở, sử dụng xe công, tài sản công của người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành, nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong phòng, chống tham nhũng; Đảng ủy Công an tỉnh quan tâm chấn chỉnh lề lối, tác phong, phong cách làm việc, văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, chiến sĩ đối với nhân dân...

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp làm việc với từng cơ quan, đơn vị để xem xét cho ý kiến đối với đề án vị trí việc làm nhằm bảo đảm sự thống nhất trong toàn tỉnh. Tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Trong công tác phát triển đảng viên, Thường trực Tỉnh ủy đã yêu cầu thường trực các huyện, thành ủy chỉ đạo từng đồng chí bí thư chi bộ khu phố, thôn, ấp phải tự rà soát, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên và kịp thời bố trí, thay thế bí thư chi bộ không tích cực trong công tác phát triển đảng viên. Đồng thời đề ra những giải pháp tích cực, hiệu quả trong việc xây dựng phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong DN ngoài khu vực nhà nước. Tỉnh ủy đã thành lập 2 đoàn công tác trực tiếp tiếp cận, vận động 14 DN về xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể. Theo số liệu báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tính đến tháng 11-2017, Đảng bộ tỉnh phát triển được 1.702 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 38.619 đảng viên.

Công chức Nguyễn Thị Bé, Sở Tư pháp, hướng dẫn người dân viết hồ sơ hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.
Chị Nguyễn Thị Bé, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh hướng dẫn người dân viết hồ sơ hành chính. 

PHÁT HUY VAI TRÒ TIÊN PHONG CỦA ĐẢNG VIÊN

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bước vào năm thứ ba. Do đó, năm 2018 chính là năm phải tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa với các mục tiêu cao hơn, giải pháp đề ra quyết liệt hơn. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu từng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể phải bắt tay vào việc xây dựng kế hoạch để thực hiện các nội dung mà Kết luận Hội nghị đề ra với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất, phân công trách nhiệm rõ ràng, bố trí đủ nguồn lực thực hiện để đạt đến kết quả cuối cùng.

Từng đồng chí đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, địa phương phải quản lý tốt công việc của mình, sắp xếp khoa học những việc làm trước, làm sau; phải rà soát loại bỏ ngay những cán bộ có tư tưởng trì trệ, tâm lý từ từ, ỷ lại, không làm hết chức trách, nhiệm vụ được giao. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần xác định nâng cao chất lượng cuộc sống người dân là nhiệm vụ hàng đầu và mỗi sở, ngành, địa phương phải cụ thể hóa các mục tiêu chăm lo phát triển con người thành các chương trình, kế hoạch với lộ trình cụ thể, bố trí đủ các nguồn lực để thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng cần được tập trung thực hiện. Trong đó, lưu ý những vấn đề: Phải xây dựng kế hoạch, lộ trình, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tổ chức bộ máy; tiếp tục thực hiện quyết liệt Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị theo đúng tiến độ đề ra; tập trung phát triển đảng viên, nhất là tại địa bàn dân cư và trong DN ngoài khu vực nhà nước. 

“Phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiên phong của đảng viên, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức phát động phong trào đảng viên tình nguyện trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, nhằm tạo hình ảnh đẹp về đội ngũ đảng viên gần dân, phục vụ nhân dân và tạo sự lan tỏa trong xã hội” - đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nói.

Bài, ảnh: PHÚC LƯU

;
.