123
Ngành tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới, bám sát thực tiễn cuộc sống - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Ngành tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới, bám sát thực tiễn cuộc sống

Thứ Hai, 25/12/2017, 20:45 [GMT+7]
In bài này
.
 Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, với các đại biểu dự hội nghị.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, với các đại biểu dự Hội nghị.

Ngày 25-12, tại TP.Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, trong năm 2017 trận địa tư tưởng của Đảng tiếp tục được giữ vững, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường ổn định, hòa bình cho đất nước phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu chiến lược; tạo tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào năm 2018 - năm bản lề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tiêu biểu là hệ thống tuyên giáo toàn quốc đã tham mưu các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đổi mới các khâu học tập, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng trong từng lĩnh vực, từng địa bàn. Lãnh đạo chủ chốt cấp ủy đã nêu cao trách nhiệm trong thảo luận xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế địa phương; tiếp tục đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn đời sống chính trị, xã hội, với nhiều hình thức sinh động, thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng… 

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được; đồng thời cho rằng ngành tuyên giáo của Đảng có nhiều đóng góp xứng đáng và quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chung của cả nước. Trên cơ sở đó, ngành tuyên giáo cần tiếp tục bám sát thực tiễn cuộc sống, đổi mới sâu sắc, toàn diện phương thức, nội dung hoạt động; nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị. Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, ngành tiếp tục đổi mới toàn diện, triệt để và tổ chức hoạt động tuyên truyền, nghiên cứu học tập lý luận chính trị, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương, phù hợp với từng đối tượng, thiết thực, tránh sáo rỗng, lối mòn, xa rời thực tế. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, công tác tuyên giáo cần đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường hoạt động báo chí xuất bản, văn hóa văn nghệ nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò định hướng tư tưởng chính trị, định hướng nhân cách, giá trị sống, phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Cùng với đó, ngành cần có những sáng kiến tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm chủ quyền không gian, an ninh mạng trên lãnh thổ Việt Nam; chủ động thông tin tích cực trên internet, mạng xã hội để góp phần đắc lực vào công tác đấu tranh phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

TIẾN LỰC

;
.