123
Đừng ngủ quên trên vòng nguyệt quế vì đất nước còn nhiều khó khăn - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CHÍNH PHỦ VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG:

Đừng ngủ quên trên vòng nguyệt quế vì đất nước còn nhiều khó khăn

Thứ Năm, 28/12/2017, 20:19 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 28-12, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Lần đầu tiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân…

Tại đầu cầu tỉnh BR-VT, các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Tuấn Quốc, Nguyễn Thanh Tịnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Năm 2017, cả nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức; tình hình quốc tế và khu vực phức tạp, nhiều bất ổn; các nước lớn có sự điều chỉnh chiến lược và chính sách thương mại, đối thoại đã tác động trực tiếp đến nước ta. Trong nước, bên cạnh những thành quả đổi mới sau 30 năm, nhiều khó khăn, hạn chế, bất cập trong nhiều năm vẫn chưa được giải quyết, tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội. Thiên tai gây thiệt hại nặng nề ở miền Bắc, miền Trung, Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Nhiều lĩnh vực chính như: khai khoáng, nông nghiệp, công nghiệp, xuất khẩu gặp khó khăn; kinh tế vĩ mô chịu nhiều áp lực về lạm phát, tỷ giá, nợ công cao... Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, kiên định mục tiêu tăng trưởng mà Quốc hội đã đề ra. Nhiều ngành, nhiều địa phương đã chủ động, tiên phong cải thiện môi trường đầu tư, huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Đến nay, kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được khá toàn diện. Tất cả các chỉ tiêu Quốc hội đưa ra đều đạt và vượt kế hoạch, tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%, là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trong năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đất nước ta vẫn tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Nổi bật là, về kinh tế - xã hội, lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tăng trưởng GDP đạt 6,81%, vượt kế hoạch đề ra, là mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức 3,53%. Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu đạt 425 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Số DN được thành lập mới đạt gần 127.000 DN, tăng 15,2% so với năm 2016...

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị tại đầu cầu tỉnh BR-VT.
Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị tại đầu cầu tỉnh BR-VT.

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ. Năng lực đổi mới sáng tạo khoa học - công nghệ được nâng lên. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đã tạo được những chuyển biến khá rõ nét trong đánh giá, thi, tuyển sinh, tự chủ đại học. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm chăm lo, bảo đảm; thực hiện tốt hơn chế độ, chính sách đối với người có công, người nghèo, nhất là những khi thiên tai, bão lũ xảy ra...

Về đối ngoại, quốc phòng - an ninh, năm 2017 được đánh giá là một trong những năm thành công nhất trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, chủ động, tích cực hội nhập, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế...

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực: Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo, làm nhiều lần, làm quyết liệt từ nhiều năm nay, nhưng thời gian gần đây càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết và bước đầu đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được làm rất kiên quyết, nghiêm minh, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu...

Tuy vậy, Tổng Bí thư lưu ý, “Chúng ta tuyệt nhiên không chủ quan, thoả mãn; không say sưa với thành tích, thắng lợi. Đừng ngủ quên trên vòng nguyệt quế. Bởi vì đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức”.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở các vấn đề: Một là, phải tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII. Hai là, cần nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và triển khai quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu của chúng ta trong thời gian tới... Ba là, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết Trung ương khoá XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực; tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để có thể vượt qua những thách thức, nắm bắt được những cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có thể đem lại... Bốn là, quan tâm hơn nữa đến phát triển có hiệu quả văn hoá, xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân... Năm là, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại hội nghị, các địa phương và bộ, ngành cũng tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả, những hạn chế và bài học kinh nghiệm năm 2017; xác định phương hướng, giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

QUANG VŨ

;
.