123
TP.Bà Rịa học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

TP.Bà Rịa học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Thứ Sáu, 29/12/2017, 19:55 [GMT+7]
In bài này
.

Trong 2 ngày 28 và 29-12, Thành ủy Bà Rịa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai, quán triệt 4 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) gồm: Nghị quyết về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;  “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;  “Công tác dân số trong tình hình mới”.

THANH ĐỨC

 
;
.