123
Giai đoạn 2015 - 2017: Đã tinh giản 112 công chức, viên chức, lao động - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Giai đoạn 2015 - 2017: Đã tinh giản 112 công chức, viên chức, lao động

Thứ Tư, 17/01/2018, 20:49 [GMT+7]
In bài này
.

Tin từ Sở Nội vụ cho biết, từ năm 2015-2017, toàn tỉnh đã tinh giản biên chế đối với 112 người ở các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. Trong đó, cấp tỉnh có 48 người, cấp huyện 41 người, cấp xã 11 người, hợp đồng lao động theo Nghị định 68 có 9 người, cán bộ quản lý DN 2 người.

Điều đáng ghi nhận, khi thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm túc theo tinh thần của Nghị định này; đồng thời quán triệt việc tinh giản biên chế đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị. Trong số 112 người nêu trên, có 93 người nghỉ hưu trước tuổi.

HỒNG PHƯƠNG

;
.