123
Phiên họp toàn thể lần thứ tám Ủy ban Tư pháp của Quốc hội - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Phiên họp toàn thể lần thứ tám Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Thứ Hai, 05/03/2018, 17:47 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 5-3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ tám.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga nêu rõ, tại phiên họp này, Ủy ban tiến hành thẩm tra dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.

Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), các đại biểu đánh giá, dự thảo luật được chỉnh lý đã thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo, định hướng của Đảng trong xây dựng luật, bám sát kết quả tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Nhiều quy định đã được sửa đổi nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, nhiều ý kiến nhấn mạnh, đây là dự án luật quan trọng, có tính chất phức tạp, tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội nên một số nội dung cần tiếp tục được nghiên cứu sâu thêm, có giải trình thuyết phục để giải quyết một cách hợp lý nhất các vấn đề vướng mắc mà thực tiễn đặt ra. Cụ thể như: tiếp tục rà soát về các lĩnh vực, ngành nghề cần chuyển đổi vị trí công tác (Điều 26), quy định thống nhất về cơ quan quyết định các vị trí công tác cần chuyển đổi mà không nên giao cho UBND mỗi tỉnh tự quyết định, cần quy định cụ thể về thẩm quyền quyết định thời hạn chuyển đổi vị trí công tác (Điều 27), bỏ quy định về xử lý người đưa hối lộ, của hối lộ (Điều 110)…

PHAN PHƯƠNG

;
.