123
Quán triệt các văn bản mới về công tác dân vận - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Quán triệt các văn bản mới về công tác dân vận

Thứ Tư, 07/03/2018, 18:15 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 7-3, tại TP.Hồ Chí Minh, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương quán triệt, triển khai các văn bản: Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Các văn bản của Đảng ban hành, triển khai đều cần phải nỗ lực thực hiện hiệu quả. Quá trình triển khai phải làm sao để người dân tiếp cận, làm cho người dân hiểu đầy đủ: Đảng nói gì, muốn người dân tham gia những gì? Tất cả đều muốn cho đất nước phát triển mạnh hơn, phục vụ cuộc sống người dân tốt hơn. Sau hội nghị này, cấp ủy, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc tại các địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục quán triệt, nghiên cứu, thực hiện các quy định, quyết định, chỉ thị mới  của Đảng liên quan đến công tác dân vận. Cùng với đó, cần tổ chức thực hiện một cách sâu sắc, lâu dài, thường xuyên và hiệu quả, tránh hình thức, trong đó các cấp ủy trực tiếp chỉ đạo, nêu cao vai trò của người đứng đầu cũng như vai trò của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội trong triển khai các văn bản này, qua đó thực hiện tốt mối quan hệ giữa Đảng với dân. 

 ANH TUẤN 

;
.