123
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh

Thứ Hai, 05/03/2018, 18:41 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 5-3, tại Hà Nội, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn cấp quốc gia “70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Tại Hội thảo, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công An đã công bố toàn văn bức thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội thảo. Trong thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: Thực hiện lời dạy của Người, hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; luôn dựa vào quần chúng, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với quân đội, các ban, bộ, ngành, địa phương, không ngại gian khổ, hy sinh; dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các phần tử phản động, các loại tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, đóng góp to lớn vào sự vững mạnh của đất nước, sự trường tồn của dân tộc; lực lượng Công an không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, việc học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy phải là nội dung căn cốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ, điều quan trọng là thông qua Hội thảo và ngay sau khi kết thúc Hội thảo, phải tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nội dung, giá trị, ý nghĩa lịch sử của 6 điều Bác Hồ dạy về tư cách người Công an cách mạng đến từng cán bộ, chiến sĩ Công an và trong toàn Đảng, toàn dân, đưa phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” lên tầm cao mới. “Cuộc Hội thảo lần này của chúng ta sẽ có những đóng góp thiết thực vào kho tàng lý luận và thực tiễn sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng trong bức thư gửi tới Hội thảo.

Tại Hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung đi sâu đánh giá, phân tích, làm rõ những vấn đề lớn về giá trị lý luận và thực tiễn của 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; 6 điều Bác Hồ dạy và những vấn đề đặt ra đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; Phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong việc nâng cao hiệu quả công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo Sáu điều Bác Hồ dạy...

NGUYỄN SỰ

 

;
.