123
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tập trung xây dựng đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tập trung xây dựng đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân

Thứ Tư, 01/08/2018, 18:21 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 1-8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương về kết quả công tác kể từ sau Đại hội lần thứ  XII của Đảng, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRÍ DŨNG
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận trong buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: TD

Phát biểu tại buổi làm việc, sau khi phân tích bối cảnh trong nước, quốc tế và những thành tựu, kết quả đất nước đạt được kể từ sau đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong thành tựu chung đó của đất nước, có sự đóng góp quan trọng, to lớn của Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành tuyên giáo cả nước.

Tổng Bí thư chỉ rõ, tình hình trong nước, quốc tế sắp tới còn nhiều biến động, đặc biệt là sự tác động của mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội ngày càng tinh vi, phức tạp, sự tác động của cách mạng khoa học, công nghệ, internet, mạng xã hội… Bối cảnh đó đặt ra cho công tác tuyên giáo trong thời gian tới nhiều khó khăn thách thức.

Tổng Bí thư yêu cầu ngành Tuyên giáo thời gian tới cần phải tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Tổng Bí thư cho rằng, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng là linh hồn của mọi công tác, không chỉ nhằm mục đích phục vụ nhiệm vụ trước mắt và còn phải vì mục đích cơ bản, lâu dài, liên quan đến hàng triệu đảng viên và hàng chục triệu con người.

Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Nhấn mạnh đây là công việc hết sức quan trọng, Tổng Bí thư yêu cầu công tác tuyên giáo cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt tình hình, dự báo tình hình tư tưởng chính trị, tâm trạng, dư luận xã hội, với nhiều hình thức, phương pháp đa dạng để phát hiện báo cáo kịp thời những vấn đề phức tạp tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ đảng những giải pháp phù hợp nhằm định hướng tư tưởng chính trị và dư luận xã hội, góp phần giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước, giải quyết, tháo gỡ những vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Tổng Bí thư nhấn mạnh, muốn làm được điều đó, phải làm tốt công tác thông tin tuyên truyền một cách đúng đắn, không làm cho nhân dân hoang mang, dao động.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, với sự già dặn và kinh nghiệm phong phú của tuổi 88, cùng với sinh lực và khí thế mới, toàn ngành tuyên giáo sẽ tiếp tục gặt hái được những thành tựu to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

XUÂN DẦN

;
.