123
Tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết quan trọng của Trung ương - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết quan trọng của Trung ương

Thứ Hai, 27/08/2018, 19:05 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 27-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW (khóa IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nghị quyết số 25-NQ/TW (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Các đồng chí: Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Kim Phượng, Phó Vụ trưởng Vụ Đoàn thể, Ban Dân vận Trung ương dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh:  Khánh Chi
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: KHÁNH CHI

Thời gian qua, việc thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã quan tâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng giai cấp công nhân, nâng cao chất lượng công tác thanh niên, công tác dân vận trong tình hình mới. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm đoàn kết, tập hợp và phát huy quyền làm chủ của nhân dân được triển khai có hiệu quả; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, trình độ dân trí từng bước được nâng lên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận, phong trào thanh niên, công nhân và hoạt động của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên các cấp; Khẳng định vị trí, vai trò là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, KT-XH của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu thời gian tới, các cấp ủy đảng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân và công tác thanh niên vững mạnh theo hướng chủ động, tích cực, linh hoạt. Bên cạnh đó, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với công tác dân vận, chú trọng giáo dục cán bộ, công chức thực hành phong cách dân vận; MTTQ các cấp cần tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, tập trung nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; Các cấp công đoàn phải thực sự nỗ lực, phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của giai cấp công nhân, tập trung kiện toàn, xây dựng tổ chức công đoàn. Ban Dân vận các cấp cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác dân vận, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dận vận khéo”...

HOÀNG DƯƠNG

;
.