123
Luân chuyển cán bộ gắn với bố trí người đứng đầu không là người địa phương - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Luân chuyển cán bộ gắn với bố trí người đứng đầu không là người địa phương

Thứ Tư, 05/09/2018, 16:43 [GMT+7]
In bài này
.

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tập trung thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ kết hợp với bố trí, sắp xếp một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

DÂN CHỦ, KHÁCH QUAN, MINH BẠCH TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ 

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định luân chuyển và chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: BẢO KHÁNH
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định luân chuyển và chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: BẢO KHÁNH

Thực hiện Quy định số 15-QĐ/TU ngày 29-11-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ của tỉnh và Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 2-8-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 (đợt 1), trong 2 ngày 2 và 3-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các quyết định điều động, luân chuyển 6 cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định: Luân chuyển đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Huyện ủy Xuyên Mộc và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2015-2020, kể từ ngày 15-8; Luân chuyển đồng chí Đặng Minh Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến nhận công tác tại Thành ủy Bà Rịa và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Bà Rịa nhiệm kỳ 2015-2020, kể từ ngày 15-8; Luân chuyển đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng đến nhận công tác tại Huyện ủy Long Điền và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Long Điền nhiệm kỳ 2015-2020, kể từ ngày 15-8. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới tại Lễ trao quyết định do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 6-8, đồng chí Nguyễn Văn Thọ khẳng định: “Bản thân tôi luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người dân, quan tâm và đặt lợi ích của địa phương, của tỉnh lên hàng đầu để cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng đã phân công”.

Được biết, để bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác luân chuyển, Ban Thường Vụ Tỉnh ủy đã quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Bà Rịa giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đồng chí Huỳnh Bách Chiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Xuyên Mộc giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đồng chí Hoàng Văn Quang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Tại các địa phương trong tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến tháng 6-2018, các huyện, thị, thành phố đã luân chuyển 19 cán bộ từ cấp huyện về cấp xã (trong đó, Bí thư Đảng ủy cấp xã là 5 người, Chủ tịch UBND cấp xã là 2 người), luân chuyển 9 cán bộ từ cấp xã lên cấp huyện, luân chuyển 8 cán bộ từ địa phương này sang địa phương khác.

Công tác luân chuyển cán bộ của tỉnh và các địa phương được đổi mới mạnh mẽ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

CHUẨN BỊ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHO CÁC NHIỆM KỲ TIẾP THEO

Theo Quy định số 15-QĐ/TU, mục đích của luân chuyển cán bộ là nhằm tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn có nhu cầu, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ. Luân chuyển kết hợp chặt chẽ với bố trí, sắp xếp một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Đồng thời, bảo đảm thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ. Tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện thực tiễn. Tạo nguồn cán bộ lâu dài cho tỉnh, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh.

Do đó, việc luân chuyển thực hiện theo hướng từ tỉnh về cấp huyện, từ cấp huyện về cấp xã và ngược lại, từ địa phương này sang địa phương khác trong tỉnh; giữa các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước. Đối tượng luân chuyển là cán bộ đương nhiệm; cán bộ trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ trẻ (tính từ thời điểm luân chuyển có độ tuổi dưới 40 đối với cấp tỉnh và dưới 35 đối với cấp huyện); cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không phải là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Về thời gian luân chuyển, theo Kế hoạch 177-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phải bảo đảm ít nhất là 3 năm đối với một chức danh. Trường hợp đặc biệt do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Việc bố trí cán bộ sau luân chuyển được căn cứ vào các cơ sở: Nhận xét, đánh giá về quá trình công tác trong thời gian luân chuyển của cán bộ. Tình hình thực tế tại thời điểm bố trí công tác cho cán bộ. Cán bộ sau khi hoàn thành việc luân chuyển sẽ được xem xét, bố trí, bổ nhiệm chức vụ cao hơn hoặc chức vụ tương đương với chức vụ trước khi luân chuyển; được ưu tiên lựa chọn trong công tác bố trí cán bộ khi một chức vụ có nhiều phương án lựa chọn. Cán bộ trong quá trình luân chuyển không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định hiện hành.

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí được điều động, luân chuyển hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sẽ là minh chứng về trình độ, năng lực, phẩm chất và hiệu quả lãnh đạo của từng đồng chí. Từ đó, kế hoạch, quy hoạch về công tác cán bộ của tỉnh cho nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo được thực thi trọn vẹn và hiệu quả.

PHÚC LƯU

;
.