123
Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 135 quần chúng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 135 quần chúng

Thứ Hai, 14/09/2020, 20:14 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 14/9, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. Tham gia lớp bồi dưỡng, 135 học viên được giới thiệu 5 chuyên đề lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Cụ thể, các nội dung gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011); Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Cuối khóa, các học viên làm bài thu hoạch đánh giá kết quả học tập và được cấp chứng nhận. Đây là cơ sở để những quần chúng ưu tú tiếp tục rèn luyện về phẩm chất đạo đức, cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ và phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

THU HƯƠNG

 
;
.