123
Lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện

Thứ Hai, 14/09/2020, 20:10 [GMT+7]
In bài này
.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập BCĐ quốc gia về tài chính toàn diện (BCĐ) là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành, cơ quan, địa phương về tài chính toàn diện, thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng BCĐ. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Phó Trưởng BCĐ.

Thành viên BCĐ bao gồm lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT, Bộ NN-PTNT, Bộ GD-ĐT, Bộ Công thương, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ TT-TT, Bộ KH-CN, Bộ Công an, Bộ LĐTBXH, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, BHXH Việt Nam.

BCĐ có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế, giải pháp về tài chính toàn diện; giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều phối, đôn đốc, kiểm tra hoạt động tài chính toàn diện và thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Bên cạnh đó, BCĐ giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc nghiên cứu, ban hành chủ trương, chính sách về hợp tác quốc tế, nghiên cứu, xem xét việc thực hiện các khuyến nghị của quốc tế về tài chính toàn diện; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động tài chính toàn diện của quốc gia, kết quả thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia theo từng thời kỳ và theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ;...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thường trực giúp việc BCĐ, có nhiệm vụ bảo đảm các hoạt động của BCĐ.

CHÍ KIÊN

;
.