123
Tán thành việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
PHIÊN HỌP 48 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Tán thành việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh

Thứ Sáu, 18/09/2020, 19:52 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 18/9, tiếp tục Phiên họp thứ 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập TP. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Việc thành lập Văn phòng chung trên cơ sở hợp nhất 2 văn phòng: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND cấp tỉnh cần kế thừa và phát triển những mặt tích cực, ưu điểm của các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng trước đây, khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay. Đồng thời, không làm gián đoạn công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND cấp tỉnh; vừa đảm bảo cho hoạt động phục vụ chung, vừa bảo đảm thực hiện chức năng riêng của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND. Trên cơ sở thảo luận, 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại phiên làm việc, 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng biểu quyết nhất trí việc thành lập TP. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Sau khi thành lập, TP. Hồng Ngự không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và tổng số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhưng tăng 1 thành phố, giảm 1 thị xã; tăng 2 phường, giảm 2 xã.

Việc thành lập TP. Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển đô thị thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, góp phần giải quyết những khó khăn, bất cập trong công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quản lý trật tự xây dựng đô thị, quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng tài nguyên đất và bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Theo dự kiến phát triển của tỉnh Đồng Tháp từ nay đến năm 2030, sẽ sáp nhập huyện Hồng Ngự vào TP.Hồng Ngự hiện nay.

ĐỖ BÌNH

;
.