123
Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc

Thứ Năm, 17/09/2020, 19:57 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 17/9, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội giai đoạn 2016-2020 theo hình thức trực tuyến, kết nối 136 điểm cầu trong toàn quân.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đánh giá của Quân ủy Trung ương, giai đoạn 2016-2020, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” được triển khai đồng bộ, toàn diện, thực chất, vững chắc, có chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực. Quân đội luôn sâu sát, gần gũi, tuyên truyền vận động nhân dân,  phối hợp nâng cao hiệu quả, hiệu lực, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; huy động các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tích cực, chủ động, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh… Đồng thời, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức người quân nhân cách mạng; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong tình hình mới.

Tại BR-VT, trong 5 năm qua, LLVT tỉnh và các đơn vị đóng chân trên địa bàn đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, lan tỏa giá trị, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, để phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” ngày càng có chiều sâu, hiệu quả thiết thực, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần coi trọng tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về công tác dân vận của Đảng và nhiệm vụ của quân đội đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, khảo sát, nắm chắc tình hình địa phương, khả năng của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch dân vận, nội dung “Dân vận khéo” cho phù hợp; tích cực nghiên cứu, tổ chức các hình thức công tác dân vận phù hợp với từng loại hình cơ quan, đơn vị, kịp thời giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội mới, trao đổi, học tập kinh nghiệm tiến hành công tác dân vận; cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần thường xuyên nắm chắc, đánh giá đúng tình hình địa bàn, tình hình nhân dân; bám sát cơ sở, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải đáp đúng, trúng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; quan tâm xây dựng cơ quan dân vận, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Tin, ảnh: MINH NHÂN

 
;
.