123
THÀNH ỦY BÀ RỊA: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

THÀNH ỦY BÀ RỊA: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII

Thứ Năm, 14/01/2021, 18:45 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 14/1, Thành ủy Bà Rịa tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy Bà Rịa quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII xác định mục tiêu tổng quát: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của nhân dân; tiếp tục phát triển BR-VT thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Phấn đấu đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh đứng trong tốp đầu cả nước về GRDP bình quân đầu người”. 

Nghị quyết xác định 3 khâu đột phá là: Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức, vùng, khu vực và thế giới; Tập trung thực hiện Đề án nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển; Thực hiện hiệu quả mô hình chuyển đổi số và Đề án đô thị thông minh.

Hội nghị cũng đã được quán triệt, học tập Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 với các nội dung nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đặt ra. 

NHÃ UYÊN

 
;
.