123
Phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh BR-VT - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh BR-VT

Thứ Sáu, 12/06/2020, 22:15 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 12/6, Sở KH-CN đã tổ chức họp Hội đồng KH-CN nghiệm thu đề tài “Xây dựng chương trình phát triển thị trường KH-CN tỉnh BR-VT đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”. Đề tài do Trung tâm Thông tin và ứng dụng KH-CN, Sở KH-CN chủ trì thực hiện. 

Được biết, đề tài được triển khai thực hiện từ năm 2017 đến nay nhằm khảo sát nhu cầu, đánh giá thực trạng thị trường KH-CN tỉnh BR-VT, từ đó đề xuất giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường KH-CN của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận, kinh nghiệm thực tiễn tại các nước phát triển và đang phát triển về phát triển thị trường KH-CN; khảo sát thực tế bằng điều tra, tọa đàm với các DN, HTX, tổ chức trung gian, từ đó phân tích, đánh giá thực tiễn nguồn cung - cầu KH-CN tại BR-VT; thu thập các ý kiến tư vấn của các lãnh đạo quản lý nhà nước, các nhà nghiên cứu, chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu KH-CN... Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển thị trường KH-CN trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe các ý kiến phản biện tại cuộc họp, hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đạt yêu cầu. 

SONG THƯ

;
.