123
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển của PVN - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển của PVN

Thứ Tư, 27/05/2020, 20:48 [GMT+7]
In bài này
.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN đã phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Theo đó, năm 2020, PVN tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu toàn diện tập đoàn và các đơn vị thành viên; thực hiện sắp xếp cổ phần hóa, quyết toán cổ phần hóa, thoái vốn theo quyết định của cấp có thẩm quyền và quy định của pháp luật. Đồng thời, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, cải thiện thu nhập cho người lao động trên cơ sở gắn với kết quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động. Các chỉ tiêu, kế hoạch chủ yếu của PVN là: dầu thô đạt 10,62 triệu tấn, khí 9,74 tỷ m3, điện 21,6 tỷ kWh, đạm 1,562 triệu tấn, xăng dầu các loại 11,824 triệu tấn.

Để thực hiện các chỉ tiêu, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN yêu cầu Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc PVN tổ chức giao, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn tập đoàn, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển của công ty mẹ PVN theo đúng quy định của pháp luật. Rà soát toàn bộ danh mục dự án dự kiến đầu tư trong năm 2020. Chỉ đầu tư các dự án thực sự cần thiết, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với khả năng triển khai thực hiện và giải ngân trong năm 2020; bảo đảm việc đầu tư hiệu quả, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn Nhà nước đầu tư vào DN.

PHAN HÀ

;
.