123
Cổ phần hóa Công ty Busadco: Nhà nước nắm giữ 30% cổ phần - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Cổ phần hóa Công ty Busadco: Nhà nước nắm giữ 30% cổ phần

Thứ Bảy, 27/08/2016, 00:07 [GMT+7]
In bài này
.

* Xã hội hóa đầu tư dự án Hoa viên nghĩa trang Tân Thành

Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT (Busadco) thực hiện cổ phần hóa theo phương án: giữ nguyên vốn Nhà nước hiện có tại DN, phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty để sau khi hoàn thành cổ phần hóa thì Nhà nước nắm giữ 30% cổ phần, các thành phần kinh tế khác nắm giữ 70% cổ phần”. Đây là ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 226-TB/TU về các vấn đề liên quan đến Công ty Busadco.

Cũng tại Thông báo số 226-TB/TU nêu trên, Thường trực Tỉnh ủy đã đồng ý chủ trương lập phương án thành lập công ty cổ phần để đầu tư dự án Hoa viên nghĩa trang tại huyện Tân Thành theo hình thức xã hội hóa. Giao UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Busadco lập phương án thành lập công ty cổ phần, báo cáo UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi thực hiện; các sở, ngành liên quan điều chỉnh quy hoạch tổng thể xây dựng vùng, quy hoạch sử dụng đất của tỉnh cho phù hợp với quy mô dự án; có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép trong khu vực dự kiến triển khai dự án.

TRIỆU VỸ

;
.