123
Đất Đỏ tiếp tục mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Đất Đỏ tiếp tục mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản

Thứ Tư, 07/09/2016, 23:00 [GMT+7]
In bài này
.

UBND huyện Đất Đỏ vừa công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025, toàn huyện Đất Đỏ sẽ phát triển 680 chiếc tàu thuyền, với tổng công suất 187.000CV,  phấn đấu nâng sản lượng khai thác thủy sản đạt 45.000 tấn, với tổng giá trị 2.400 tỷ đồng. Đối với nuôi trồng thủy sản, huyện tiếp tục phát triển thêm 715ha. Phấn đấu sản lượng nuôi trồng  đạt 3.750 tấn vào năm 2020 và đến năm 2025 tăng lên 4.680 tấn. Mỗi năm, huyện sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 2000 lao động...

Đối với quy hoạch cơ sở hạ tầng, dịch vụ kỹ thuật nghề cá, huyện sẽ nâng cấp mở rộng quy mô cho cảng cá Lộc An trở thành Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của huyện, đầu tư dịch vụ đóng và sửa chữa tàu thuyền, phát triển dịch vụ cung ứng nước đá, ngư lưới cụ, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm khác phục vụ khai thác thủy sản. Đối với khu nuôi  thủy sản nước ngọt, huyện cũng quy hoạch  thủy lợi và giao thông một số vùng nước ngọt tại các xã như: Phước Hội, Long Mỹ, Láng Dài, Long Tân và xã Phước Long Thọ.  Để thực hiện quy hoạch, tổng nhu cầu vốn khoảng 557 tỷ đồng.

Theo UBND huyện Đất Đỏ, việc bố Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025 nhằm  đưa các hoạt động  trên lĩnh vực thủy sản trên địa bàn huyện đi vào ổn định, phù hợp với thực tiễn và các  quy định của nhà nước để từ đó khai thác, phát huy tối đa các  tiềm năng, thế mạnh  về nguồn lợi thủy sản, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

THANH NGHI

;
.