123
Tiết kiệm ngân sách hơn 1 tỷ đồng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG:

Tiết kiệm ngân sách hơn 1 tỷ đồng

Thứ Hai, 03/04/2017, 22:40 [GMT+7]
In bài này
.

Ông Nguyễn Dương Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, thực hiện Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung, trong năm 2016 UBND tỉnh đã ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh, gồm: máy vi tính để bàn (kể cả bàn máy vi tính và thiết bị lưu điện), máy in, máy photocopy.

Việc tập trung đầu mối thực hiện mua sắm với khối lượng tài sản lớn thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi, bảo đảm tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho nhiều nhà thầu cung cấp tài sản, hàng hóa tham gia đấu thầu; cơ chế kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm được quy định chặt chẽ, góp phần phòng, chống tham nhũng trong mua sắm tài sản Nhà nước. Sau gần 1 năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh đã tiết kiệm ngân sách số tiền hơn 1 tỷ đồng. Trong năm 2017, Sở Tài chính sẽ tham mưu cho UBND tỉnh mở rộng đối tượng hàng hóa, dịch vụ bổ sung vào danh mục tài sản mua sắm tập trung, đồng thời tăng cường công tác quản lý, bảo đảm sử dụng tài sản Nhà nước hiệu quả.

PHƯỢNG MỸ

;
.