123
Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương 2017 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương 2017

Thứ Hai, 14/08/2017, 23:03 [GMT+7]
In bài này
.

Theo Quyết định số 2192/QĐ-UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương, năm 2017 tỉnh điều chỉnh tăng thu ngân sách địa phương thêm 217,694 tỷ đồng (số giao đầu năm là 15.312,178 tỷ đồng) bao gồm: Thu bổ sung từ các dự án ODA, thu từ các khoản vay kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông nông thôn, thu bán đấu giá tài sản (trụ sở, đất công)...

Về chi ngân sách, mức điều chỉnh tăng thêm là 217,694 tỷ đồng, bao gồm: bổ sung vốn ODA dự án xử lý chất thải bệnh viện hơn 6,3 tỷ đồng, bố trí vốn đầu tư dự án chung cư cao tầng tái định cư H20 - TP. Bà Rịa hơn 13,5 tỷ đồng, bổ sung vốn thanh toán các dự án xây dựng đã hoàn thành quyết toán hơn 25 tỷ đồng, bổ sung vốn đầu tư cho các huyện, thành phố 172,816 tỷ đồng.

PHAN HÀ

;
.