123
Kho bạc Nhà nước tỉnh: Tăng cường kiểm soát chi, tạo thuận lợi cho người nộp thuế - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Kho bạc Nhà nước tỉnh: Tăng cường kiểm soát chi, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Thứ Ba, 01/08/2017, 22:56 [GMT+7]
In bài này
.
Kho bạc Nhà nước TP.Vũng Tàu, Chi cục Thuế TP.Vũng Tàu và Ngân hàng Agribank Chi nhánh Vũng Tàu ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách Nhà nước.
Kho bạc Nhà nước TP.Vũng Tàu, Chi cục Thuế TP.Vũng Tàu và Ngân hàng Agribank Chi nhánh Vũng Tàu ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách Nhà nước.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm soát các khoản chi; đồng thời tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

TẠM TỪ CHỐI THANH TOÁN GẦN 50 TỶ ĐỒNG

Từ đầu năm 2017 đến nay, KBNN tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh, KBNN Việt Nam trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công. Đặc biệt, KBNN tỉnh tăng cường kiểm soát chi NSNN, nhất là các khoản chi mua sắm tài sản và trang thiết bị, mua xe ô tô của các đơn vị sử dụng NSNN. Tính đến đầu tháng 7-2017, tổng số chi NSNN trên địa bàn tỉnh 8.269,51 tỷ đồng, gồm: Chi ngân sách Trung ương hơn 2.346 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương gần  5.923 tỷ đồng (đạt gần 40% so với dự toán Chính phủ giao và đạt gần 39% so với dự toán do tỉnh xây dựng năm 2017). Ngoài ra, KBNN tỉnh còn phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc thu hồi số dư tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các dự án thuộc niên độ ngân sách các năm trước.

Ông Trần Xuân Khánh, Giám đốc KBNN tỉnh cho biết: Kiểm soát chặt chẽ chi NSNN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được KBNN tỉnh quyết liệt triển khai trong năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm 2017, qua công tác kiểm soát chi trên địa bàn tỉnh, KBNN đã phát hiện 642 lượt đơn vị với 981 khoản chi sai, tạm từ chối thanh toán 49,8 tỷ đồng do sử dụng sai nguồn kinh phí hoạt động; chi thanh toán cho những nội dung, công việc không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; hồ sơ, chứng từ lưu tại đơn vị là bản photocopy, thiếu hóa đơn...

TẠO ĐIỀU KIỆN TỐI ĐA CHO NGƯỜI NỘP THUẾ

Trong thời gian qua, KBNN tỉnh đã đẩy mạnh công tác phối hợp thu, ủy nhiệm thu NSNN giữa các đơn vị trong ngành tài chính với các ngân hàng thương mại. Trong tháng 6 vừa qua, KBNN tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh và một số ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách.  Việc ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách giữa 3 cơ quan nhằm đa dạng các hình thức nộp thuế, giúp người nộp thực hiện nghĩa vụ nhanh chóng, thuận tiện hơn. Theo đó, thay vì phải đến cơ quan Thuế hoặc KBNN để nộp thuế thì nay người nộp thuế có thể đến các ngân hàng để làm việc này. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, đến ngày 30-6-2017, tổng số thu NSNN trên địa bàn tỉnh qua KBNN tỉnh đã đạt hơn 33.988 tỷ đồng, đạt gần 51% dự toán năm 2017, gồm: thu từ dầu thô hơn 12.372 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 9.104 tỷ đồng, thu nội địa 12.511 tỷ đồng... 

Theo ông Trần Xuân Khánh, trong thời gian tới, KBNN tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về thu chi ngân sách; đồng thời phối hợp với các ngân hàng thương mại, Sở Tài chính, ngành Thuế, Hải quan góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn tỉnh để bảo đảm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu NSNN được giao. KBNN cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của đơn vị, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo điều kiện tốt nhất cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch tại các đơn vị thuộc KBNN tỉnh.

Bài, ảnh: PHAN HÀ

;
.