123
UBND tỉnh chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 2017 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

UBND tỉnh chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 2017

Thứ Ba, 01/08/2017, 22:56 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước 2017 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy các giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. KBNN tỉnh thực hiện kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ và tổ chức hạch toán kịp thời các khoản thu, chi ngân sách đúng quy định. Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn lực thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2017 và kế hoạch đầu tư công trung, dài hạn giai đoạn 2016-2020.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và các ngành liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2017 được giao và tăng 14-16% so với số thực hiện thu năm 2016.        

 NHẬT MINH

;
.