123
PVEP hoàn thành sớm kế hoạch sản lượng năm 2017 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

PVEP hoàn thành sớm kế hoạch sản lượng năm 2017

Thứ Ba, 21/11/2017, 18:34 [GMT+7]
In bài này
.

Đến nay, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã hoàn thành chỉ tiêu khai thác 4,4 triệu tấn (quy dầu) do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao năm 2017, qua đó về đích trước kế hoạch hơn 1 tháng.

Cùng với việc hoàn thành và về đích sớm kế hoạch sản lượng khai thác, PVEP cũng hướng tới hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính được giao năm 2017. Theo đó, tổng doanh thu ước đạt 30.988 tỷ đồng (đạt 101% kế hoạch năm); lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.141 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 7.843 tỷ đồng (112% kế hoạch năm).

Trong 6 tuần còn lại của năm 2017, tập thể người lao động PVEP sẽ tiếp tục nỗ lực để cùng PVN hoàn thành nhiệm vụ khai thác bổ sung 1,3 triệu tấn dầu thô và 1,5 tỷ m3 khí được Chính phủ giao thêm, đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển của nền kinh tế đất nước.

PV

;
.