123
Thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Thứ Hai, 05/02/2018, 18:33 [GMT+7]
In bài này
.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo đó, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn Nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, con dấu hình Quốc huy và tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước.

CHÍ KIÊN

;
.