123
Không để phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Không để phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản

Chủ Nhật, 18/03/2018, 17:12 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về điều hành đầu tư công 2018. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư phải lựa chọn nhà thầu tư vấn có năng lực trong việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án đầu tư và chịu trách nhiệm trước người quyết định đầu tư về quy mô, tổng mức đầu tư và hiệu quả của dự án; không sử dụng vật liệu, thiết bị đắt tiền, lãng phí làm tăng tổng mức đầu tư bất hợp lý; kiên quyết loại bỏ những dự án đầu tư không đạt các tiêu chí về hiệu quả kinh tế-xã hội, khi quyết định đầu tư phải dựa trên nhu cầu thực tế của người dân. Đối với chủ đầu tư các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, các dự án chuyển tiếp và khởi công mới trong năm phải thực hiện theo mức vốn kế hoạch đã giao; không yêu cầu DN ứng vốn thực hiện dự án khi chưa được bố trí vốn, dẫn đến phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu đã được bố trí vốn.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố phân bổ vốn bổ sung từ ngân sách tỉnh năm 2018 theo đúng mục tiêu; tập trung chỉ đạo và điều hành các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và khả năng cân đối của ngân sách cấp huyện, không để phát sinh tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản…

MINH AN

 
;
.