123
Năm 2018, PV GAS chia cổ tức 40% - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Năm 2018, PV GAS chia cổ tức 40%

Thứ Sáu, 27/04/2018, 18:43 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 27-4, PV GAS tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018. 

Theo báo cáo tại đại hội đồng cổ đông, năm 2017, lường trước được những khó khăn, ngay từ đầu năm, PV GAS đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả nên đã hoàn thành vượt mức hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể, sản lượng vượt 2-41%; chỉ tiêu tài chính vượt 28-145%, một số chỉ tiêu chính đã về đích trước kế hoạch 2 - 3 tháng; chia cổ tức đạt tỷ lệ 40% vốn điều lệ/năm 2017 (so với kế hoạch là 30%).

Năm 2018, PV GAS đề ra kế hoạch hoàn thành công tác đầu tư, đưa dự án nâng cao hiệu suất thu hồi LPG tại Dinh Cố vào hoạt động góp phần gia tăng giá trị khí, khởi công dự án LNG Thị Vải…

PHAN HÀ

;
.