123
Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cho ý kiến về một số chính sách phát triển kinh tế-xã hội - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cho ý kiến về một số chính sách phát triển kinh tế-xã hội

Thứ Tư, 27/06/2018, 18:46 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 27-6, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến về một số chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo các nội dung: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh BR-VT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân, Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới của Ban Chấp hành Trung ương; Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội; Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Danh mục dự án có chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng để thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Sau khi nghe báo cáo của các sở, ngành liên quan, ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đã thống nhất thông qua 6 nội dung trên, đồng thời yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy để hoàn chỉnh các nội dung cho phù hợp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh BR-VT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, phải nhất quán từ quan điểm Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đến các chương trình thực hiện; ngành du lịch cần lưu ý hơn về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch bảo đảm chất lượng. Ngoài ra, mỗi tháng một lần, UBND tỉnh cần họp giao ban bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về vấn đề đất đai cho phát triển du lịch. Trong quy hoạch 1/500, các dự án du lịch cần bảo đảm có sản phẩm du lịch đi kèm. Về công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, trong kế hoạch hành động, UBND tỉnh cần có các giải pháp cụ thể cho từng nhóm đối tượng: trẻ em, học sinh, phụ nữ, nhóm yếu thế…

THANH TRÍ

;
.