123
Khai thác dầu của Vietsovpetro gặp khó khăn - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Khai thác dầu của Vietsovpetro gặp khó khăn

Thứ Tư, 20/06/2018, 17:42 [GMT+7]
In bài này
.

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro cho biết, 6 tháng đầu năm, tình hình khai thác dầu của Vietsovpetro gặp nhiều khó khăn. Mặc dù tổng sản lượng khai thác toàn Vietsovpetro dự kiến vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch, đạt 2,127,4 triệu tấn dầu/condensate (100.5% kế hoạch), nhưng lại không hoàn thành chỉ tiêu khai thác dầu tại mỏ Bạch Hổ và mỏ Thỏ Trắng. Nguyên nhân là do tốc độ suy giảm khai thác ở 2 mỏ này cao hơn dự báo, hàng loạt các giải pháp địa chất-kỹ thuật để tăng sản lượng không cho kết quả như kỳ vọng.

Về công tác tìm kiếm thăm dò: Tại Lô 09-1 đã khoan thăm dò 15.748m (đạt 95,6% kế hoạch), kết thúc xây dựng 3 giếng MTD-1X, BH-1803 và BH-1903 (đạt 75,0% kế hoạch). Nguyên nhân chưa hoàn thành kế hoạch là do dừng khoan giếng thẩm lượng R-38 tại mỏ Rồng và việc tăng đối tượng thử vỉa tại các giếng thăm dò mỏ Mèo Trắng đã làm ảnh hưởng đến việc di chuyển các giàn khoan tự nâng.

Ngoài các chỉ tiêu nêu trên, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính còn lại đều hoàn thành kế hoạch, trong đó khai thác khí thiên nhiên đạt 96,7 triệu m3 (120,6% kế hoạch), cung cấp khí vào bờ đạt 787,9 triệu m3 (144,3% kế hoạch), doanh thu bán dầu-condensate ước đạt 1,18 tỷ USD (145,5% kế hoạch) với giá dầu trung bình 72 USD/thùng.

MINH AN

 
;
.