123
Nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại

Thứ Sáu, 06/07/2018, 17:28 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại theo Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 25-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau: Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, các mối nguy hại của mã độc, đồng thời quán triệt trách nhiệm của mỗi cá nhân, đơn vị trong việc bảo đảm an toàn thông tin nói chung và phòng chống mã độc nói riêng, nhất là khi triển khai chính quyền điện tử. Chỉ đạo bộ phận công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị triển khai hướng dẫn người dùng các kỹ năng, cách thức cơ bản trong việc phòng, chống, xử lý khi bị lây nhiễm mã độc; Tăng cường sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử của cơ quan, đơn vị mình, yêu cầu 100% các văn bản phát hành trên môi trường mạng phải sử dụng chữ ký số; Bảo đảm có giải pháp phòng, chống mã độc để bảo vệ cho 100% máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối liên quan đang sử dụng tại cơ quan, đơn vị, đồng thời có cơ chế tự động cập nhật phiên bản hoặc dấu hiệu nhận dạng mã độc mới; Thường xuyên tiến hành vá lỗi hệ thống, cập nhật các phiên bản mới của phần mềm, nếu phát hiện mã độc phải tiến hành các giải pháp kỹ thuật để khắc phục, trường hợp vượt ngoài khả năng của cơ quan, đơn vị thì liên hệ với Sở TT-TT để được hỗ trợ kịp thời; Tổ chức theo dõi, thống kê chỉ số lây nhiễm mã độc trên các thiết bị đầu cuối, các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao Sở TT-TT thực hiện một số nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin của tỉnh. Cụ thể như sau: Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác rà soát và phòng, chống mã độc; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kỹ năng, phương thức phòng, chống mã độc lồng ghép vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin hàng năm; Khẩn trương phân loại, xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Xây dựng phương án và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho Trung tâm tích hợp dữ liệu và các hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh theo cấp độ phù hợp với quy định của pháp luật và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật...

PV

 
;
.