123
Mỗi năm đưa vào ứng dụng 35-50 sáng kiến - sáng chế - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
VIETSOVPETRO

Mỗi năm đưa vào ứng dụng 35-50 sáng kiến - sáng chế

Thứ Ba, 06/08/2019, 18:47 [GMT+7]
In bài này
.

Vietsovpetro là một trong những đơn vị tiên phong trong Ngành Dầu khí về áp dụng rộng rãi nhiều giải pháp kỹ thuật - công nghệ tiên tiến, sử dụng thiết bị công nghệ hiện đại vào sản xuất có hiệu quả kinh tế cao. Trung bình mỗi năm Vietsopetro đưa vào ứng dụng 35-50 sáng kiến, sáng chế và giải pháp công nghệ mới. Riêng trong 3 năm gần đây, Vietsovpetro đã có 309 giải pháp được công nhận sáng kiến (trong tổng số 461 đơn đăng ký với 2.133 lượt CBCNV tham gia); có 3 sáng chế đã được công nhận và 3 hồ sơ đăng ký sáng chế được công nhận hợp lệ, chờ thẩm tra theo thông lệ quốc tế; 1 giải thưởng Hồ Chí Minh và 1 giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ cùng nhiều Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Số tiền làm lợi theo tính toán cho năm đầu tiên áp dụng các sáng kiến, sáng chế được công nhận trong giai đoạn là 30,43 triệu USD.

PHAN HÀ

 
;
.