123
103 tỷ đồng nạo vét luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

103 tỷ đồng nạo vét luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Thứ Hai, 29/06/2020, 22:30 [GMT+7]
In bài này
.

Theo kế hoạch của Bộ GT-VT, 7 luồng hàng hải trên cả nước sẽ tiếp tục được duy tu, nạo vét trong năm 2020 và 8 tuyến khác sẽ được duy tu trong giai đoạn 2020 - 2021.

Luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải được khơi thông sẽ tạo điều kiện cho các tàu trọng tải lớn cập cảng CM-TV làm hàng.
Luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải được khơi thông sẽ tạo điều kiện cho các tàu trọng tải lớn cập cảng CM-TV làm hàng.

 

Tổng ngân sách cho công tác bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải hơn 1.223 tỷ đồng. Trong đó, tại khu vực phía Nam, công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu- Thị Vải  đã được Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt kế hoạch khởi công trong tháng 7/2020 và hoàn thành trong tháng 9/2020. Dự kiến, luồng Vũng Tàu - Thị Vải có khối lượng nạo vét khoảng 620 ngàn m3, tổng kinh phí thực hiện 103 tỷ đồng. Vị trí đổ vật chất nạo vét đã được xác định là khu A ngoài khơi biển Vũng Tàu.

Ngoài ra, công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu có khối lượng nạo vét dự kiến khoảng 450 ngàn m3, tổng kinh phí thực hiện 370 tỷ đồng và chất nạo vét dự kiến đổ trên bờ. Dự kiến công trình sẽ khởi công trong tháng 11/2020 và hoàn thành trong tháng 2/2021.

Tin, ảnh: THỤY NHIÊN

;
.