123
Huyện Long Điền: 6 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn đạt 83,5% kế hoạch - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Huyện Long Điền: 6 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn đạt 83,5% kế hoạch

Thứ Ba, 30/06/2020, 19:53 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 30/6, UBND huyện Long Điền đã tổ chức sơ kết tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, 6 tháng đầu năm 2020, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, du lịch của huyện Long Điền chưa đạt được 50% kế hoạch và giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, tổng doanh thu thương mại - dịch vụ đạt trên 5.400 tỷ đồng, đạt trên 39% kế hoạch, giảm 10% so với cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên 1.200 tỷ đồng, đạt hơn 41% kế hoạch, giảm 5% so với cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp trên 309 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch, giảm 21% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 243 tỷ đồng, đạt 83,5% kế hoạch. Huyện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn huyện NTM. Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được thực hiện tốt. Công tác cải cách thủ tục hành chính từ huyện tới xã, thị trấn được quan tâm thực hiện tốt. Huyện đã giải quyết việc làm cho 4.815 lao động, đạt 63% kế hoạch; thực hiện chi trả cho 4.151 đối tượng là người có công cách mạng, hộ nghèo - cận nghèo đối tượng bảo trợ xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 5 ngàn tỷ đồng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định.

6 tháng cuối năm 2020, huyện Long Điền tập trung củng cố, thúc đẩy hoạt động dịch vụ - du lịch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ trên địa bàn; theo dõi tình hình sản xuất vụ hè thu, vụ mùa năm 2020; tăng cường công tác kiểm tra, phòng chống dịch tả heo châu Phi; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận 2 xã An Nhứt và Tam Phước đạt chuẩn NTM nâng cao; khắc phục các điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn; thực hiện các biện pháp tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn xử lý các loại tội phạm; kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông;..

NGỌC TUYỀN

 

;
.