123
TP. Vũng Tàu: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

TP. Vũng Tàu: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4

Thứ Ba, 03/09/2013, 06:28 [GMT+7]
In bài này
.

UBND TP. Vũng Tàu vừa kết thúc khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho đối tượng 4, gồm 145 cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách, ban điều hành các khu phố, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ các phường, xã, cán bộ công chức, chuyên viên các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc UBND TP. Vũng Tàu.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới; Một số vấn đề  cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam và chuyên đề phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, một số vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, an ninh văn hóa-tư tưởng, an ninh kinh tế…

ÁNH TUYẾT

;
.