123
Đất nằm trong khu vực quy hoạch, người dân vẫn được thực hiện một số quyền của người sử dụng đất - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
TƯ VẤN PHÁP LUẬT:

Đất nằm trong khu vực quy hoạch, người dân vẫn được thực hiện một số quyền của người sử dụng đất

Thứ Hai, 16/10/2017, 20:12 [GMT+7]
In bài này
.

Hỏi: Gia đình tôi có đất nằm trong khu vực quy hoạch thì có được thực hiện các quyền của mình như chuyển nhượng, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất…? (Bà Nguyễn Thị Kim, khu phố Long Tân, TT.Long Điền, huyện Long Điền)

Trả lời: Về vấn đề trên, Sở TN-MT tỉnh BR-VT cho biết: UBND tỉnh đã có văn bản số 10862/UBND-VP ngày 7-12-2016 về việc thực hiện một số giải pháp liên quan đến quyền của người sử dụng đất (SDĐ) trong vùng dự án. Tại văn bản này, UBND tỉnh giao cho UBND các huyện, thành phố thông báo đến từng người SDĐ trong khu vực quy hoạch dự án về các quyền của người SDĐ. Theo đó, đối với khu vực dự án chưa có thông báo thu hồi đất, thì căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 49 của Luật Đất đai, người SDĐ được tiếp tục thực hiện các quyền của người SDĐ nhưng không được xây mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm. Nếu người SDĐ có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định pháp luật.

Đối với khu vực dự án đã có thông báo thu hồi đất, thì người SDĐ trong khu vực dự án được thực hiện các quyền của người SDĐ theo quy định tại Khoản 2, Điều 49 của Luật Đất đai. Tuy nhiên, người SDĐ có nhu cầu chuyển quyền SDĐ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) có trách nhiệm giải thích với người SDĐ được chuyển quyền SDĐ, nhưng Nhà nước không cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp đã có thông báo thu hồi đất (căn cứ Khoản 6, Điều 19, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai). Trường hợp người sử dụng đất vẫn có nhu cầu thực hiện thủ tục đăng ký chuyển quyền SDĐ, thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký và ghi nhận việc đăng ký chuyển quyền SDĐ vào sổ địa chính nhưng không cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển quyền SDĐ.

PHƯƠNG ANH
(ghi)

;
.