123
Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về cải cách tư pháp - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về cải cách tư pháp

Thứ Sáu, 24/11/2017, 19:29 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 24-11, Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Long Điền tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền kiến thức pháp luật về cải cách tư pháp năm 2017 cho lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể, đơn vị huyện, hiệu trưởng các trường học, lãnh đạo các xã, thị trấn và cán bộ, công chức tư pháp-hộ tịch các xã, thị trấn.  

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định mới của Hiến pháp năm 2013 thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp, các nguyên tắc hiến định về tổ chức và hoạt động tư pháp; một số quy định trong các luật về tổ chức các cơ quan tư pháp, các luật về tố tụng tư pháp và pháp luật có liên quan được Quốc hội thông qua theo tinh thần cải cách tư pháp như: Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

THU AN

 
;
.