123
Chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng ô tô công - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng ô tô công

Thứ Tư, 04/12/2019, 19:53 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh quản lý, sử dụng xe ô tô công theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập rà soát, chấn chỉnh việc sử dụng ô tô công tại cơ quan, đơn vị theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm việc quản lý, sử dụng ô tô công tại cơ quan, đơn vị mình. UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công trên phạm vi toàn tỉnh, kịp thời phát hiện vi phạm, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/1/2019 của Chính phủ quy định, Bí thư Tỉnh ủy được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách cấp tỉnh được sử dụng ô tô con đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác. Đối với các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25 chỉ được sử dụng ô tô công phục vụ khi đi công tác.

ĐĂNG KHOA

;
.