123
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Thứ Hai, 20/01/2020, 22:13 [GMT+7]
In bài này
.

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam xin thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Dịch vụ cung cấp và chăm sóc cây cảnh, hoa tươi năm 2020” như sau:

Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp và chăm sóc cây cảnh, hoa tươi năm 2020.

Giá gói thầu: 474.480.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi bốn triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng), đã bao gồm các loại thuế, chi phí thuê cây, chi phí vận chuyển, chăm sóc cây, hoa và các chi phí liên quan khác.

Nguồn vốn: Chi phí SXKD.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 01/2020.

Phương thức LCNT: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hiệu lực của hợp đồng.

;
.