123
Học Nghị quyết qua loa là lãng phí trí tuệ của Đảng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Học Nghị quyết qua loa là lãng phí trí tuệ của Đảng

Thứ Sáu, 13/07/2018, 17:26 [GMT+7]
In bài này
.

Đảng lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội bằng Cương lĩnh, chiến lược và các Nghị quyết. Nghị quyết của Đảng là sản phẩm trí tuệ của toàn Đảng; là ý chí nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn xã hội, hướng đến mục tiêu cao nhất là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thế nhưng, một thực tế hiện nay là không ít Nghị quyết của Đảng  chậm đi vào cuộc sống, thậm chí có những vấn đề một số cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện chưa trúng với tinh thần của Nghị quyết.

Vậy nguyên nhân từ đâu?

Trước hết, cần thấy rằng, chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, nghiên cứu Nghị quyết chưa cao ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng. Thực tế, không ít hội nghị học tập, nghiên cứu Nghị quyết, đối tượng tham gia không đúng thành phần triệu tập. Không ít hội nghị học tập Nghị quyết, nhất là cấp cơ sở, rất ít người lắng nghe, ghi chép, mà phần lớn dành thời gian cho đọc báo, lướt web... Cho nên, muốn hiểu rõ về Nghị quyết, muốn biến lý luận, đường lối và ý chí của Đảng vào thực tiễn một cách hiệu quả, trước hết phải chấn chỉnh việc học tập Nghị quyết, bảo đảm sự nghiêm túc, có chất lượng từ cấp cao, xuống cấp thấp hơn. Trong đó, tổ chức Đảng ở cấp cao phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu.

Quá trình chấn chỉnh việc học tập, quán triệt Nghị quyết cũng phải gắn liền với quá trình đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức các hội nghị học tập. Hiện nay, khoa học công nghệ phát triển như vũ bão mang đến rất nhiều tiện ích, kể cả trong việc tổ chức hội nghị. Nên chăng, cần tiến hành nhiều hơn các hình thức hội nghị học tập Nghị quyết trực tuyến, để nội dung của hội nghị, của Nghị quyết đến nhanh hơn và cùng lúc với nhiều đối tượng, phù hợp với tính chất, yêu cầu nhiệm vụ của từng lực lượng, thành phần trong xã hội.

Thứ hai, công tác kiểm tra, đánh giá nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với cán bộ, đảng viên trong học tập, nghiên cứu Nghị quyết cũng cần được đổi mới, xóa bỏ tình trạng đánh giá qua loa, hình thức. Kết quả kiểm tra, đánh giá nhận thức về Nghị quyết của Đảng phải trở thành tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm, bởi không thể cho rằng: Một cán bộ có năng lực mà không nắm được Nghị quyết của Đảng, nhất là trong điều kiện Đảng ta đang đẩy mạnh công tác lãnh đạo toàn diện đối với đất nước.

Kế đến, việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp ủy phải được làm kỹ, phải bám sát tình hình thực tế địa phương. Bám sát thực tế thì mới đưa ra được những phương án triển khai sáng tạo, phù hợp, hiệu quả. Đáng buồn là hiện nay, còn có tình trạng xây dựng kế hoạch một cách chung chung, thiếu cụ thể, thiếu thực tế, thậm chí có trường hợp sao chép kế hoạch…

Như đã nói, Nghị quyết là sản phẩm trí tuệ của toàn Đảng. Muốn đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, thì mỗi cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần nội dung của Nghị quyết. Do đó, nếu không loại bỏ được những cách làm qua loa, hình thức trong học tập, quán triệt Nghị quyết, nghĩa là đang lãng phí trí tuệ của Đảng. Và do đó, Nghị quyết - dù có chứa đựng bao nhiêu nội dung tiến bộ, bao nhiêu mục tiêu tốt đẹp - cũng khó có thể đến được với thực tiễn.

VÕ KIÊN

 

;
.