123
Phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"

Thứ Năm, 05/12/2019, 19:50 [GMT+7]
In bài này
.

Cách đây vừa đúng 30 năm, ngày 6/12/1989, đáp ứng nguyện vọng thiết tha, chính đáng của đông đảo CCB Việt Nam, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa VI đã quyết định cho thành lập Hội CCB Việt Nam. Sự ra đời của Hội CCB Việt Nam là dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của lực lượng CCB Việt Nam để tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” phục vụ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước trong thời bình, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và gắn bó tình bạn chiến đấu.

Qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ CCB Việt Nam tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, khẳng định vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân.

Thời gian qua, gần 3 triệu hội viên Hội CCB Việt Nam đã tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội; chủ động ngăn chặn, đấu tranh với những quan điểm sai trái và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể kịp thời xử lý cương quyết, khôn khéo, hiệu quả các điểm “nóng”, phức tạp.

Các cấp hội tích cực vận động CCB phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm; sáng tạo trong lao động sản xuất và huy động mọi nguồn lực, sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương để đẩy mạnh việc giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống CCB, giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương và đất nước.

Tổ chức triển khai, hưởng ứng nhiều phong trào với nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo hiệu quả, như: Cuộc vận động “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các phong trào phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội; phong trào bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; chương trình xóa đói, giảm nghèo…

Một trong những nội dung được các cấp hội chú trọng thực hiện là đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của hội và hướng mạnh về cơ sở. Hội gắn công tác xây dựng tổ chức với việc thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào của địa phương, đơn vị; coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm; tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát; tích cực đổi mới nội dung, hình thức và hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội…

“Bộ đội Cụ Hồ”- tên gọi bình dị, gần gũi mà cao quý. Danh hiệu đó, phẩm chất đặc biệt đó được xây đắp nên trước hết từ tinh thần chiến đấu dũng cảm, không quản hy sinh, không ngại gian khổ của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã và đang ngày đêm “sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội” và sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cùng sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân.

Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới, Hội CCB Việt Nam cần tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được xác định rõ trong các văn bản của Đảng, Pháp lệnh CCB, Điều lệ Hội để tăng cường mạnh mẽ vai trò của mình trong đời sống xã hội; chủ động thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện đúng khẩu hiệu mà Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội CCB Việt Nam (nhiệm kỳ 2017-2022) đã đề ra là “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”. Tập trung xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở hội. Bám sát cơ sở, động viên CCB tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh; triển khai có hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

HOÀNG LÊ

;
.